Demokrasie beteken nie ek is so goed soos jy nie, maar jy is so goed soos ek.


demokrasie-beteken-nie-ek-is-so-goed-soos-jy-nie-maar-jy-is-so-goed-soos-ek
harry emerson fosdickdemokrasiebetekennieekissogoedsoosjyniemaarekdemokrasie betekenbeteken nienie ekek isis soso goedgoed soossoos jyjy niemaar jyjy isis soso goedgoed soossoos ekdemokrasie beteken niebeteken nie eknie ek isek is sois so goedso goed soosgoed soos jysoos jy niemaar jy isjy is sois so goedso goed soosgoed soos ekdemokrasie beteken nie ekbeteken nie ek isnie ek is soek is so goedis so goed soosso goed soos jygoed soos jy niemaar jy is sojy is so goedis so goed soosso goed soos ekdemokrasie beteken nie ek isbeteken nie ek is sonie ek is so goedek is so goed soosis so goed soos jyso goed soos jy niemaar jy is so goedjy is so goed soosis so goed soos ek

Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie. -Francois-René de Chatneaubriand
dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie
Daar is nie iets soos 'n morele of 'n immorele boek nie. Boeke if of goed geskryf of slef geskryf. -Oscar Wilde
daar-is-nie-iets-soos-'n-morele-of-'n-immorele-boek-nie-boeke-if-of-goed-geskryf-of-slef-geskryf
'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water. -Fischer Ames
'n-monargie-is-soos-'n-pragtige-skip-wat-met-al-sy-seile-gespan-'n-rots-tref-vir-ewig-sink-demokrasie-is-soos-'n-vlot-wat-nooit-sink-nie-maar
Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. -Die Bybel
dat-ek-nie-wil-doen-wat-ek-doen-nie-beteken-dat-ek-toegee-dat-die-wet-goed-is
Slaap is goed, dood is beter, maar die beste is om nie gebore te word nie. -Heinrich Heine
slaap-is-goed-dood-is-beter-maar-die-beste-is-om-nie-gebore-te-word-nie