Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe.


armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
honoré de balzacarmoedeis'ngoddelikestiefmawatvirdiejeugdoenhuleiemoedersnieinstaatwasomtenieditstelhullevooraanspaarsamigheidwêreldlewearmoede isis 'nn goddelikegoddelike stiefmastiefma watwat virvir diedie jeugjeug doendoen watwat hulhul eieeie moedersmoeders nienie inin staatstaat waswas omom tete doendoen niedit stelstel hullehulle vooraan spaarsamigheidaan diedie wêreldwêreld enen aanaan diedie lewearmoede is 'nis 'n goddeliken goddelike stiefmagoddelike stiefma watstiefma wat virwat vir dievir die jeugdie jeug doenjeug doen watdoen wat hulwat hul eiehul eie moederseie moeders niemoeders nie innie in staatin staat wasstaat was omwas om teom te doente doen niedit stel hullestel hulle voorhulle voor aanvoor aan spaarsamigheidaan die wêrelddie wêreld enwêreld en aanen aan dieaan die lewe

Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, wnat aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. -Die Bybel
geseënd-is-dié-wat-vervolg-word-omdat-hulle-doen-wat-reg-is-wnat-aan-hulle-behoort-die-koninkryk-van-die-hemel
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
'n Ontwikkelde gees beoordeel 'n boek nie net aan die gedagtes wat dit bevat nie, maar ook aan dié wat dit opwek. -Fliegende Blätter
'n-ontwikkelde-gees-beoordeel-'n-boek-nie-net-aan-die-gedagtes-wat-dit-bevat-nie-maar-ook-aan-dié-wat-dit-opwek
Hulle wat hul opvoeding in hul jeug verwaarloos, Verloor die verlede en is dood vir die toekoms. -Euripides
hulle-wat-hul-opvoeding-in-hul-jeug-verwaarloos-verloor-die-verlede-is-dood-vir-die-toekoms