anoniem maar rustigen aan geen bloed verknog:miskien is die dood dan 'n verowerde asiel


anoniem-maar-rustigen-aan-geen-bloed-verknogmiskien-is-die-dood-dan-'n-verowerde-asiel
breyten breytenbachanoniemmaarrustigenaangeenbloedverknogmiskienisdiedooddan'nverowerdeasielanoniem maarmaar rustigenrustigen aanaan geengeen bloedis diedie dooddood dandan 'nn verowerdeverowerde asielanoniem maar rustigenmaar rustigen aanrustigen aan geenaan geen bloedis die dooddie dood dandood dan 'ndan 'n verowerden verowerde asielanoniem maar rustigen aanmaar rustigen aan geenrustigen aan geen bloedis die dood dandie dood dan 'ndood dan 'n verowerdedan 'n verowerde asielanoniem maar rustigen aan geenmaar rustigen aan geen bloedis die dood dan 'ndie dood dan 'n verowerdedood dan 'n verowerde asiel

Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie. -Honoré de Balzac
gelykheid-mag-miskien-'n-reg-wees-maar-geen-mag-op-aarde-kan-dit-verander-in-'n-feit-nie
Verdik my bloed;Verstop elke weg en toegang tot berou,Dat geen weekhartige stem van die natuurMy felle doelwit skok, geen vrede wilEn daad sal skei! -William Shakespeare
verdik-my-bloedverstop-elke-weg-toegang-tot-beroudat-geen-weekhartige-stem-van-die-natuurmy-felle-doelwit-skok-geen-vrede-wilen-daad-sal-skei
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetentalbeteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldigsy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes... -Wilma Stockenstrom
klein-verlede-verwaai-verspot-vergete-toetentalbeteuterd-in-die-gang-van-'n-vasteland-wat-geduldigsy-grondwater-aanvul-met-bloed-met-bloed-bemes