Alle ambassadeurs bemin en is baie vriendelik en hulpvaardig teenoor mense at reis.


alle-ambassadeurs-bemin-is-baie-vriendelik-hulpvaardig-teenoor-mense-at-reis
george bernard shawalleambassadeursbeminisbaievriendelikhulpvaardigteenoormenseatreisalle ambassadeursambassadeurs beminbemin enen isis baiebaie vriendelikvriendelik enen hulpvaardighulpvaardig teenoormense atat reisalle ambassadeurs beminambassadeurs bemin enbemin en isen is baieis baie vriendelikbaie vriendelik envriendelik en hulpvaardigen hulpvaardig teenoorhulpvaardig teenoor menseteenoor mense atmense at reisalle ambassadeurs bemin enambassadeurs bemin en isbemin en is baieen is baie vriendelikis baie vriendelik enbaie vriendelik en hulpvaardigvriendelik en hulpvaardig teenooren hulpvaardig teenoor mensehulpvaardig teenoor mense atteenoor mense at reisalle ambassadeurs bemin en isambassadeurs bemin en is baiebemin en is baie vriendeliken is baie vriendelik enis baie vriendelik en hulpvaardigbaie vriendelik en hulpvaardig teenoorvriendelik en hulpvaardig teenoor menseen hulpvaardig teenoor mense athulpvaardig teenoor mense at reis

Vrouens moet mooi wees sodat mans hulle kan bemin, en dom om mans te bemin. -Coco Chanel
vrouens-moet-mooi-wees-sodat-mans-hulle-kan-bemin-dom-om-mans-te-bemin
Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe. -Seneca
baie-mense-is-reeds-dood-voorat-hulle-begin-lewe
Baie mense verbeel hulle hulle is dierevriende omdat hulle 'n gevange voël versorg. -Fliegende Blätter
baie-mense-verbeel-hulle-hulle-is-dierevriende-omdat-hulle-'n-gevange-voël-versorg
Ambassadeurs het nie oorlogskepe of infantrie of forte tot hul beskikking nie. Hulle wapens is woorde en geleenthede. -Demosthenes
ambassadeurs-het-nie-oorlogskepe-of-infantrie-of-forte-tot-hul-beskikking-nie-hulle-wapens-is-woorde-geleenthede
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid