Al wat ek eendag saam met my kan vat, is dit wat ek hier op aarde weggegee het.


al-wat-ek-eendag-saam-met-my-kan-vat-is-dit-wat-ek-hier-op-aarde-weggegee-het
morkel van tonderalwatekeendagsaammetmykanvatisdithieropaardeweggegeehetal watwat ekek eendageendag saamsaam metmet mymy kankan vatis ditdit watwat ekek hierhier opop aardeaarde weggegeeweggegee hetal wat ekwat ek eendagek eendag saameendag saam metsaam met mymet my kanmy kan vatis dit watdit wat ekwat ek hierek hier ophier op aardeop aarde weggegeeaarde weggegee hetal wat ek eendagwat ek eendag saamek eendag saam meteendag saam met mysaam met my kanmet my kan vatis dit wat ekdit wat ek hierwat ek hier opek hier op aardehier op aarde weggegeeop aarde weggegee hetal wat ek eendag saamwat ek eendag saam metek eendag saam met myeendag saam met my kansaam met my kan vatis dit wat ek hierdit wat ek hier opwat ek hier op aardeek hier op aarde weggegeehier op aarde weggegee het

hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
Die formule vir die Afrikaanse gemeenskap is saam te vat in drie begrippe: eiebestaan, naasbestaan en saambestaan. -Willem de Klerk
die-formule-vir-die-afrikaanse-gemeenskap-is-saam-te-vat-in-drie-begrippe-eiebestaan-naasbestaan-saambestaan
Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie