Al is jy, Dood, ook met ons. Ja, vir myIs elke kind se eerste lewenskreet'n Groter wonder as sy laaste snik.


al-is-jy-dood-ook-met-ons-ja-vir-myis-elke-kind-se-eerste-lewenskreet'n-groter-wonder-as-sy-laaste-snik
c. louis leipoldtalisjydoodookmetonsjavirmyiselkekindseeerstelewenskreet'ngroterwonderassylaastesnikal isis jyook metmet onsvir myismyis elkeelke kindkind sese eersteeerste lewenskreet'nlewenskreet'n grotergroter wonderwonder asas sysy laastelaaste snikal is jyook met onsvir myis elkemyis elke kindelke kind sekind se eerstese eerste lewenskreet'neerste lewenskreet'n groterlewenskreet'n groter wondergroter wonder aswonder as syas sy laastesy laaste snikvir myis elke kindmyis elke kind seelke kind se eerstekind se eerste lewenskreet'nse eerste lewenskreet'n grotereerste lewenskreet'n groter wonderlewenskreet'n groter wonder asgroter wonder as sywonder as sy laasteas sy laaste snikvir myis elke kind semyis elke kind se eersteelke kind se eerste lewenskreet'nkind se eerste lewenskreet'n groterse eerste lewenskreet'n groter wondereerste lewenskreet'n groter wonder aslewenskreet'n groter wonder as sygroter wonder as sy laastewonder as sy laaste snik

Die digter is ook 'n dief, hy steelvan elke liggaam en elke gesigen siel iets, van wie hulle nie heelen bymekaar hou nie roof hy iets vir 'n gedig. -T.T. Cloete
die-digter-is-ook-'n-dief-hy-steelvan-elke-liggaam-elke-gesigen-siel-iets-van-wie-hulle-nie-heelen-bymekaar-hou-nie-roof-hy-iets-vir-'n-gedig
Ons moenie onder mekaar sit en membrane jag, terwyl ons Afrikaanse letterkunde vir die eerste keer werklik bedreig word nie. -P.G. du Plessis
ons-moenie-onder-mekaar-sit-membrane-jag-terwyl-ons-afrikaanse-letterkunde-vir-die-eerste-keer-werklik-bedreig-word-nie
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons