Afwesigheid is die vyand van liefde en die vriend van vriendskap.


afwesigheid-is-die-vyand-van-liefde-die-vriend-van-vriendskap
c.j. langenhovenafwesigheidisdievyandvanliefdevriendvriendskapafwesigheid isis diedie vyandvan liefdeliefde enen diedie vriendvriend vanvan vriendskapafwesigheid is dieis die vyanddie vyand vanvyand van liefdevan liefde enliefde en dieen die vrienddie vriend vanvriend van vriendskapafwesigheid is die vyandis die vyand vandie vyand van liefdevyand van liefde envan liefde en dieliefde en die vrienden die vriend vandie vriend van vriendskapafwesigheid is die vyand vanis die vyand van liefdedie vyand van liefde envyand van liefde en dievan liefde en die vriendliefde en die vriend vanen die vriend van vriendskap

Daar is één opsig waarin ek my dierbaarste vriend net so behandel soos my bitterste vyand. Ek steek my skande vir albe ewe sorgvuldig weg. -C.J. Langenhoven
daar-is-één-opsig-waarin-ek-my-dierbaarste-vriend-net-so-behandel-soos-my-bitterste-vyand-ek-steek-my-skande-vir-albe-ewe-sorgvuldig-weg
Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
Alle godsdiens is liefde, en die meeste liefde is afgodsdiens. -C.J. Langenhoven
alle-godsdiens-is-liefde-die-meeste-liefde-is-afgodsdiens
Jy mag nie kan kies tussen jou vyand se haat en sy liefde nie, maar jy kan kies tussen sy haat en sy minagting. -C.J. Langenhoven
jy-mag-nie-kan-kies-tussen-jou-vyand-se-haat-sy-liefde-nie-maar-jy-kan-kies-tussen-sy-haat-sy-minagting
Die ware vriendskap, nou, is nie te koop nie; want vriendskap vind nie sy lus in neem nie, maar in gee. -C.J. Langenhoven
die-ware-vriendskap-nou-is-nie-te-koop-nie-want-vriendskap-vind-nie-sy-lus-in-neem-nie-maar-in-gee