'n Wye skerm maak 'n vrot rolprent net twee keer so sleg.


'n-wye-skerm-maak-'n-vrot-rolprent-net-twee-keer-so-sleg
samuel goldwyn'nwyeskermmaakvrotrolprentnettweekeersoslegn wyewye skermskerm maakmaak 'nn vrotvrot rolprentrolprent netnet tweetwee keerkeer soso slegn wye skermwye skerm maakskerm maak 'nmaak 'n vrotn vrot rolprentvrot rolprent netrolprent net tweenet twee keertwee keer sokeer so slegn wye skerm maakwye skerm maak 'nskerm maak 'n vrotmaak 'n vrot rolprentn vrot rolprent netvrot rolprent net tweerolprent net twee keernet twee keer sotwee keer so slegn wye skerm maak 'nwye skerm maak 'n vrotskerm maak 'n vrot rolprentmaak 'n vrot rolprent netn vrot rolprent net tweevrot rolprent net twee keerrolprent net twee keer sonet twee keer so sleg

Bid een keer voordat jy oorlog toe gaan; twee keer voordat jy 'n seereis aanpak; drie keer voor jy trou. -Spreekwoorde
bid-een-keer-voordat-jy-oorlog-toe-gaan-twee-keer-voordat-jy-'n-seereis-aanpak-drie-keer-voor-jy-trou
Die enigste ding slegter as om na 'n vrot rolprent te kyk, is om in een te speel. -Elvis Presley
die-enigste-ding-slegter-as-om-na-'n-vrot-rolprent-te-kyk-is-om-in-een-te-speel
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Daar is skrywers wat wakker maak, en dis wat belangrik is. Om oor invloede te praat maak mense lui; in plaas van om net die boek te lees, doen hulle dit deur die filter van die sogenaamde invloede. -Ben Okri
daar-is-skrywers-wat-wakker-maak-dis-wat-belangrik-is-om-oor-invloede-te-praat-maak-mense-lui-in-plaas-van-om-net-die-boek-te-lees-doen-hulle-dit
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee