'n Goeie kritikus is iemand wat die avonture van sy gees tussen meesterstukke plaas.


'n-goeie-kritikus-is-iemand-wat-die-avonture-van-sy-gees-tussen-meesterstukke-plaas
anatole france'ngoeiekritikusisiemandwatdieavonturevansygeestussenmeesterstukkeplaasn goeiegoeie kritikuskritikus isis iemandwat diedie avontureavonture vanvan sysy geesgees tussentussen meesterstukkemeesterstukke plaasn goeie kritikusgoeie kritikus iskritikus is iemandis iemand watiemand wat diewat die avonturedie avonture vanavonture van syvan sy geessy gees tussengees tussen meesterstukketussen meesterstukke plaasn goeie kritikus isgoeie kritikus is iemandkritikus is iemand watis iemand wat dieiemand wat die avonturewat die avonture vandie avonture van syavonture van sy geesvan sy gees tussensy gees tussen meesterstukkegees tussen meesterstukke plaasn goeie kritikus is iemandgoeie kritikus is iemand watkritikus is iemand wat dieis iemand wat die avontureiemand wat die avonture vanwat die avonture van sydie avonture van sy geesavonture van sy gees tussenvan sy gees tussen meesterstukkesy gees tussen meesterstukke plaas

Die kritikus se simbool behoort die miskruier te wees: sy lê eiers in iemand anders se mis, ander kan dit nie uitbroei nie. -Mark Twain
die-kritikus-se-simbool-behoort-die-miskruier-te-wees-sy-lê-eiers-in-iemand-anders-se-mis-ander-kan-dit-nie-uitbroei-nie
Daar is een goeie ding wat 'n slaaf soms koop wat vir sy baas te duur is. Die goeie ding is rus en die prys is arbeid. -C.J. Langenhoven
daar-is-een-goeie-ding-wat-'n-slaaf-soms-koop-wat-vir-sy-baas-te-duur-is-die-goeie-ding-is-rus-die-prys-is-arbeid
Boeke is die nalatenskap van 'n groot gees aan die mensheid, wat van geslag tot geslag oorgelewer word as geskenke aan die ongeborenes. -Joseph Addison
boeke-is-die-nalatenskap-van-'n-groot-gees-aan-die-mensheid-wat-van-geslag-tot-geslag-oorgelewer-word-as-geskenke-aan-die-ongeborenes
'n Drama-kritikus is 'n persoon wat 'n dramaturg verras deur hom mee te deel wat hy bedoel het. -Wilson Mizner
'n-drama-kritikus-is-'n-persoon-wat-'n-dramaturg-verras-deur-hom-mee-te-deel-wat-hy-bedoel-het