Wildekanarie: Ek kelk die sonlig in my keel             en rym die rondebessie ryp...


wildekanarie-ek-kelk-die-sonlig-in-my-keel-rym-die-rondebessie-ryp
g.a. watermeyerwildekanarieekkelkdiesonliginmykeelrymrondebessierypek kelkkelk diedie sonligsonlig inin mymy keelkeelen rymrym diedie rondebessierondebessie rypek kelk diekelk die sonligdie sonlig insonlig in myin my keelmy keelkeelen rymen rym dierym die rondebessiedie rondebessie rypek kelk die sonligkelk die sonlig indie sonlig in mysonlig in my keelin my keelmy keelkeelen rymen rym dieen rym die rondebessierym die rondebessie rypek kelk die sonlig inkelk die sonlig in mydie sonlig in my keelsonlig in my keelin my keelmy keelkeelen rymen rym dieen rym die rondebessieen rym die rondebessie ryp

Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag