Werk verban daardie drie groot euwels: verveling, verdorwenheid en armoede.


werk-verban-daardie-drie-groot-euwels-verveling-verdorwenheid-armoede
voltairewerkverbandaardiedriegrooteuwelsvervelingverdorwenheidarmoedewerk verbanverban daardiedaardie driedrie grootgroot euwelsverdorwenheid enen armoedewerk verban daardieverban daardie driedaardie drie grootdrie groot euwelsverdorwenheid en armoedewerk verban daardie drieverban daardie drie grootdaardie drie groot euwelswerk verban daardie drie grootverban daardie drie groot euwels

Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê.Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig.Ons is waarskynlik soos 'n klomp bekeerde alkoholiste. Ons drink nie meer nie, maar elke slag as jy by daardie kroeg verbygaan, dan ruk daardie elmboog nog so. Ek bedoel dat as ons 'n klomp mense soos hierdie bymekaarmaak, dan dink mense onmiddellik in terme waarskynlik van 'n stryddag en van 'n gekonkel en 'n gekoukus en so aan. Maar ons gaan probeer om soos ordentlike beheerde alkoholiste heeltemal oop kaarte te speel, van voor tot agter, en om so onafrikaans soos moontlik te werk te gaan.'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word.Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.