Werk asof jy hondred jaar gaan word, bid asof jy more sal sterwe.


werk-asof-jy-hondred-jaar-gaan-word-bid-asof-jy-more-sal-sterwe
benjamin franklinwerkasofjyhondredjaargaanwordbidmoresalsterwewerk asofasof jyjy hondredhondred jaarjaar gaangaan wordbid asofasof jyjy moremore salsal sterwewerk asof jyasof jy hondredjy hondred jaarhondred jaar gaanjaar gaan wordbid asof jyasof jy morejy more salmore sal sterwewerk asof jy hondredasof jy hondred jaarjy hondred jaar gaanhondred jaar gaan wordbid asof jy moreasof jy more saljy more sal sterwewerk asof jy hondred jaarasof jy hondred jaar gaanjy hondred jaar gaan wordbid asof jy more salasof jy more sal sterwe

Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
...as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. -Die Bybel
as-jy-bid-gaan-na-jou-kamer-toe-maak-die-deur-toe-bid-tot-jou-vader-wat-jy-nie-kan-nie
...net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. -Die Bybel
net-deur-harde-werk-sal-jy-kan-eet-totdat-jy-terugkeer-na-die-aarde-toe-want-daaruit-is-jy-geneem-stof-is-jy-jy-sal-weer-stof-word
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal