Watter pyn,watter verlangevorm myen slyt my wegvir die ewigheid reg?


watter-pynwatter-verlangevorm-myen-slyt-my-wegvir-die-ewigheid-reg
johann de langewatterpynwatterverlangevormmyenslytmywegvirdieewigheidregverlangevorm myenmyen slytslyt mymy wegvirwegvir diedie ewigheidewigheid regverlangevorm myen slytmyen slyt myslyt my wegvirmy wegvir diewegvir die ewigheiddie ewigheid regverlangevorm myen slyt mymyen slyt my wegvirslyt my wegvir diemy wegvir die ewigheidwegvir die ewigheid regverlangevorm myen slyt my wegvirmyen slyt my wegvir dieslyt my wegvir die ewigheidmy wegvir die ewigheid reg

Watter tyd beleef ons nie waarin daar so baie kritici en so min lesers is. -Baron de Montesquieu
watter-tyd-beleef-ons-nie-waarin-daar-so-baie-kritici-so-min-lesers-is
Jy kan jouself verstrengel deur voor jouself te kniel. Try maar, en kyk in watter knoop jy beland. -Marthinus Versfeld
jy-kan-jouself-verstrengel-deur-voor-jouself-te-kniel-try-maar-kyk-in-watter-knoop-jy-beland
Vier weergawes....vier....bestaan oor die lewe van Christus. Watter een sou jy wou gehad het moes uitgegooi word? -Desmond Tutu
vier-weergawesvierbestaan-oor-die-lewe-van-christus-watter-een-sou-jy-wou-gehad-het-moes-uitgegooi-word
As een mens jou demokrasie aanbied en 'n ander 'n sak graan, in watter stadium van hongersnood sal jy die graan bo die stem verkies? -Bertrand Russell
as-een-mens-jou-demokrasie-aanbied-'n-ander-'n-sak-graan-in-watter-stadium-van-hongersnood-sal-jy-die-graan-bo-die-stem-verkies
Ek leef met my oogop die ewigheid - gedagvaar deur die dood -Joan Hambridge
ek-leef-met-my-oogop-die-ewigheid-gedagvaar-deur-die-dood