Wat baat 'n wysheid wat die Wyse self nie baat nie?


wat-baat-'n-wysheid-wat-die-wyse-self-nie-baat-nie
euripideswatbaat'nwysheidwatdiewyseselfnieniewat baatbaat 'nn wysheidwysheid watwat diedie wysewyse selfself nienie baatbaat niewat baat 'nbaat 'n wysheidn wysheid watwysheid wat diewat die wysedie wyse selfwyse self nieself nie baatnie baat niewat baat 'n wysheidbaat 'n wysheid watn wysheid wat diewysheid wat die wysewat die wyse selfdie wyse self niewyse self nie baatself nie baat niewat baat 'n wysheid watbaat 'n wysheid wat dien wysheid wat die wysewysheid wat die wyse selfwat die wyse self niedie wyse self nie baatwyse self nie baat nie

...want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. -Die Bybel
want-in-die-doderyk-waarheen-jy-op-pad-is-is-daar-nie-werk-of-insig-of-kennis-of-wysheid-nie
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
By die Wyse is rykdom dienaar, by die dwaas meester. -Seneca
by-die-wyse-is-rykdom-dienaar-by-die-dwaas-meester
Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie