...want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie.


want-in-die-doderyk-waarheen-jy-op-pad-is-is-daar-nie-werk-of-insig-of-kennis-of-wysheid-nie
die bybelwantindiedoderykwaarheenjyoppadisisdaarniewerkofinsigkenniswysheidniewant inin diedie doderykdoderyk waarheenwaarheen jyjy opop padpad isis daardaar nienie werkwysheid niewant in diein die doderykdie doderyk waarheendoderyk waarheen jywaarheen jy opjy op padop pad isis daar niedaar nie werkwerk of insiginsig of kenniskennis of wysheidwant in die doderykin die doderyk waarheendie doderyk waarheen jydoderyk waarheen jy opwaarheen jy op padjy op pad isis daar nie werknie werk of insigkennis of wysheid niewant in die doderyk waarheenin die doderyk waarheen jydie doderyk waarheen jy opdoderyk waarheen jy op padwaarheen jy op pad isdaar nie werk of insigwerk of insig of kennisinsig of kennis of wysheid

Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
Daar het 'n doringboompievlak by die pad gestaan,waar lange ossespannemet sware vragte gaan. -Totius
daar-het-'n-doringboompievlak-by-die-pad-gestaanwaar-lange-ossespannemet-sware-vragte-gaan
Die luiaard se verskoning is:
die-luiaard-se-verskoning-is-daar-is-'n-leeu-in-die-pad-daar-is-'n-leeu-in-die-straat