Wanneer ons bou, laat ons glo ons bou vir altyd.


wanneer-ons-bou-laat-ons-glo-ons-bou-vir-altyd
john ruskinwanneeronsboulaatglobouviraltydwanneer onsons boulaat onsons gloglo onsons boubou virvir altydwanneer ons boulaat ons gloons glo onsglo ons bouons bou virbou vir altydlaat ons glo onsons glo ons bouglo ons bou virons bou vir altydlaat ons glo ons bouons glo ons bou virglo ons bou vir altyd

Toe  ek onlangs saam met 'n vriend voor die katedraal van Amiens staan, vra hy vir my hoekom ons deesdae nie meer so iets kan bou nie. Ek sê toe vir hom: die bouers van daardie dae had oortuigings; ons het net opinies en dit vra meer as 'n opinie om 'n Gotiese katedraal te bou.Ons Vader wat in die Hemel is,Laat u Naam geheilig word;Laat u koninkryk kom;Laat u wil ook op die aarde geskiet,Net soos in die hemel.Gee ons vandagOns daaglikse brood;En vergeef ons ons oortredingeSoos ons ook dié vergeweWat teen ons oortree;En laat ons nie in versoeking kom nieMaar verlos ons van die Bose.Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou.Ons betaal ons onwillige knegte altyd te veel, ons gewilliges altyd te min.Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk....ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa.