Wanneer jy in gebed jou hande saamvou, maak God sy hande oop.


wanneer-jy-in-gebed-jou-hande-saamvou-maak-god-sy-hande-oop
spreekwoordewanneerjyingebedjouhandesaamvoumaakgodsyoopwanneer jyjy inin gebedgebed joujou handehande saamvoumaak godgod sysy handehande oopwanneer jy injy in gebedin gebed jougebed jou handejou hande saamvoumaak god sygod sy handesy hande oopwanneer jy in gebedjy in gebed jouin gebed jou handegebed jou hande saamvoumaak god sy handegod sy hande oopwanneer jy in gebed joujy in gebed jou handein gebed jou hande saamvoumaak god sy hande oop

God verwarm sy hande by die mens se hart wanneer hy bid. -John Masefield
god-verwarm-sy-hande-by-die-mens-se-hart-wanneer-hy-bid
God verwarm Sy hande by die hart van 'n biddende. -John Masefiel
god-verwarm-sy-hande-by-die-hart-van-'n-biddende
...hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. -Die Bybel
hou-die-werk-van-ons-hande-in-stand-ja-die-werk-van-ons-hande-hou-dit-in-stand
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees. -Thomas Jefferson
dit-is-'n-grondwaarheid-dat-ons-vryheid-net-in-die-hande-van-die-volk-self-veilig-kan-wees
Luiheid laat die dak inval, slap hande laat die huis lek. -Die Bybel
luiheid-laat-die-dak-inval-slap-hande-laat-die-huis-lek