Vrome boetedoening koop die toorn van die hemel af.


vrome-boetedoening-koop-die-toorn-van-die-hemel-af
friedrich von schillervromeboetedoeningkoopdietoornvanhemelafvrome boetedoeningboetedoening koopkoop diedie toorntoorn vanvan diedie hemelhemel afvrome boetedoening koopboetedoening koop diekoop die toorndie toorn vantoorn van dievan die hemeldie hemel afvrome boetedoening koop dieboetedoening koop die toornkoop die toorn vandie toorn van dietoorn van die hemelvan die hemel afvrome boetedoening koop die toornboetedoening koop die toorn vankoop die toorn van diedie toorn van die hemeltoorn van die hemel af

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Moenie by die hemel gaan soek na die engele nie, soek by die engele na die hemel. -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-hemel-gaan-soek-na-die-engele-nie-soek-by-die-engele-na-die-hemel