Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede.


vrede-is-belangriker-as-alle-geregtigheid-vrede-is-nie-gemaak-ter-willle-van-geregtigheid-nie-maar-geregtigheid-ter-wille-van-vrede
martin luthervredeisbelangrikerasallegeregtigheidvredeniegemaakterwilllevangeregtigheidniemaarwillevredevrede isis belangrikerbelangriker asas allealle geregtigheiden vredevrede isis nienie gemaakgemaak terter willlewillle vanvan geregtigheidgeregtigheid niemaar geregtigheidgeregtigheid terter willewille vanvan vredevrede is belangrikeris belangriker asbelangriker as alleas alle geregtigheiden vrede isvrede is nieis nie gemaaknie gemaak tergemaak ter willleter willle vanwillle van geregtigheidvan geregtigheid niemaar geregtigheid tergeregtigheid ter willeter wille vanwille van vredevrede is belangriker asis belangriker as allebelangriker as alle geregtigheiden vrede is nievrede is nie gemaakis nie gemaak ternie gemaak ter willlegemaak ter willle vanter willle van geregtigheidwillle van geregtigheid niemaar geregtigheid ter willegeregtigheid ter wille vanter wille van vredevrede is belangriker as alleis belangriker as alle geregtigheiden vrede is nie gemaakvrede is nie gemaak teris nie gemaak ter willlenie gemaak ter willle vangemaak ter willle van geregtigheidter willle van geregtigheid niemaar geregtigheid ter wille vangeregtigheid ter wille van vrede

'n Ambassadeur is 'n eerlike man wat na die buiteland gestuur word om te lieg ter wille van sy land. -Henry Wotton
'n-ambassadeur-is-'n-eerlike-man-wat-na-die-buiteland-gestuur-word-om-te-lieg-ter-wille-van-sy-land
Geregtigheid weerhou, is ontneemde geregtigheid. -Benjamin Disraeli
geregtigheid-weerhou-is-ontneemde-geregtigheid
Die prys van vrede is vooruitbetaalbaar, dié van twis agterna. -C.J. Langenhoven
die-prys-van-vrede-is-vooruitbetaalbaar-dié-van-twis-agterna
Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees