Vooruitgang is nie 'n ongeluk nie, maar 'n noodsaaklikheid...Dit is deel van die natuur.


vooruitgang-is-nie-'n-ongeluk-nie-maar-'n-noodsaaklikheiddit-is-deel-van-die-natuur
herbert spencervooruitgangisnie'nongelukniemaarnoodsaaklikheidditdeelvandienatuurvooruitgang isis nienie 'nn ongelukongeluk niemaar 'nn noodsaaklikheidditnoodsaaklikheiddit isis deeldeel vanvan diedie natuurvooruitgang is nieis nie 'nnie 'n ongelukn ongeluk niemaar 'n noodsaaklikheidditn noodsaaklikheiddit isnoodsaaklikheiddit is deelis deel vandeel van dievan die natuurvooruitgang is nie 'nis nie 'n ongeluknie 'n ongeluk niemaar 'n noodsaaklikheiddit isn noodsaaklikheiddit is deelnoodsaaklikheiddit is deel vanis deel van diedeel van die natuurvooruitgang is nie 'n ongelukis nie 'n ongeluk niemaar 'n noodsaaklikheiddit is deeln noodsaaklikheiddit is deel vannoodsaaklikheiddit is deel van dieis deel van die natuur

Laat my nie bid om van gevare beskerm te word nie, maar om dit vreesloos te weerstaan. -Rabindranath Tagore
laat-my-nie-bid-om-van-gevare-beskerm-te-word-nie-maar-om-dit-vreesloos-te-weerstaan