Vir sy eie voordeel beklee 'n man 'n beroep; vir die voordeel van sy ewemens volg hy 'n roeping.


vir-sy-eie-voordeel-beklee-'n-man-'n-beroep-vir-die-voordeel-van-sy-ewemens-volg-hy-'n-roeping
c.j. langenhovenvirsyeievoordeelbeklee'nmanberoepvirdievanewemensvolghyroepingvir sysy eieeie voordeelvoordeel bekleebeklee 'nn manman 'nn beroepvir diedie voordeelvoordeel vanvan sysy ewemensewemens volgvolg hyhy 'nn roepingvir sy eiesy eie voordeeleie voordeel bekleevoordeel beklee 'nbeklee 'n mann man 'nman 'n beroepvir die voordeeldie voordeel vanvoordeel van syvan sy ewemenssy ewemens volgewemens volg hyvolg hy 'nhy 'n roepingvir sy eie voordeelsy eie voordeel bekleeeie voordeel beklee 'nvoordeel beklee 'n manbeklee 'n man 'nn man 'n beroepvir die voordeel vandie voordeel van syvoordeel van sy ewemensvan sy ewemens volgsy ewemens volg hyewemens volg hy 'nvolg hy 'n roepingvir sy eie voordeel bekleesy eie voordeel beklee 'neie voordeel beklee 'n manvoordeel beklee 'n man 'nbeklee 'n man 'n beroepvir die voordeel van sydie voordeel van sy ewemensvoordeel van sy ewemens volgvan sy ewemens volg hysy ewemens volg hy 'newemens volg hy 'n roeping

Die mens wat nie goeie boeke lees nie, het geen voordeel bo die mens wat nie kan lees nie. -Mark Twain
die-mens-wat-nie-goeie-boeke-lees-nie-het-geen-voordeel-bo-die-mens-wat-nie-kan-lees-nie
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
Skrywers moet uit die aard van hul beroep op eie voete staan. Sodra skrywers skrums vorm, kom hul inherente skeppingsvermoë in die gedrang. -W.A. de Klerk
skrywers-moet-uit-die-aard-van-hul-beroep-op-eie-voete-staan-sodra-skrywers-skrums-vorm-kom-hul-inherente-skeppingsvermoë-in-die-gedrang
Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander. -C.J. Langenhoven
op-die-end-werk-die-vlytige-man-vir-homself-die-luiaard-vir-'n-ander