Van die reg wat met ons gebore is, daarvan is, helaas, nooit sprake.


van-die-reg-wat-met-ons-gebore-is-daarvan-is-helaas-nooit-sprake
johann wolfgang von goethevandieregwatmetonsgeboreisdaarvanhelaasnooitsprakevan diedie regreg watwat metmet onsons geboregebore isdaarvan isnooit sprakevan die regdie reg watreg wat metwat met onsmet ons geboreons gebore isvan die reg watdie reg wat metreg wat met onswat met ons geboremet ons gebore isvan die reg wat metdie reg wat met onsreg wat met ons geborewat met ons gebore is

Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
Moet nooit as 'n reg eis wat jy as 'n guns kan vra nie. -John Churton Collins
moet-nooit-as-'n-reg-eis-wat-jy-as-'n-guns-kan-vra-nie
Ek is nie bang vir die dood nie. Ek was vir miljarde en miljarde jare dood voordat ek gebore is, en het nie die minste daarvan oorgekom nie. -Mark Twain
ek-is-nie-bang-vir-die-dood-nie-ek-was-vir-miljarde-miljarde-jare-dood-voordat-ek-gebore-is-het-nie-die-minste-daarvan-oorgekom-nie
'n stad se vorm, helaas, verander vinniger dan 'n mens se hart wat ou posture vaslê. -Peter Blum
'n-stad-se-vorm-helaas-verander-vinniger-dan-'n-mens-se-hart-wat-posture-vaslê