Van al die gode is dit net die dood wat geen geskenk aanvaar...


van-al-die-gode-is-dit-net-die-dood-wat-geen-geskenk-aanvaar
aristophanesvanaldiegodeisditnetdoodwatgeengeskenkaanvaarvan alal diedie godegode isis ditdit netnet diedie dooddood watwat geengeen geskenkgeskenk aanvaarvan al dieal die godedie gode isgode is ditis dit netdit net dienet die dooddie dood watdood wat geenwat geen geskenkgeen geskenk aanvaarvan al die godeal die gode isdie gode is ditgode is dit netis dit net diedit net die doodnet die dood watdie dood wat geendood wat geen geskenkwat geen geskenk aanvaarvan al die gode isal die gode is ditdie gode is dit netgode is dit net dieis dit net die dooddit net die dood watnet die dood wat geendie dood wat geen geskenkdood wat geen geskenk aanvaar

Daar is geen doodOns wat van lae strand dit sien, en speurhoe dat hul vaart die afstand steeds vergroot - ons kan nie sien wat anderkant gebeur,en daarom noem ons die verdwyning: dood -Totius
daar-is-geen-doodons-wat-van-lae-strand-dit-speurhoe-dat-hul-vaart-die-afstand-steeds-vergroot-ons-kan-nie-wat-anderkant-gebeur-daarom-noem-ons
Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
En dié wat later kom met pik en graaf, salin die klipknoets van my vuisdie kwaai nes van die gode vind. -Sheila Cussons
en-dié-wat-later-kom-met-pik-graaf-salin-die-klipknoets-van-my-vuisdie-kwaai-nes-van-die-gode-vind
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as