Tydens die ineenstorting van die beurs in 1929 het mense uit vensters gespring. In 1987 het hulle hul makelaars geskiet.


tydens-die-ineenstorting-van-die-beurs-in-1929-het-mense-uit-vensters-gespring-in-1987-het-hulle-hul-makelaars-geskiet
unknowntydensdieineenstortingvanbeursin1929hetmenseuitvenstersgespringin1987hullehulmakelaarsgeskiettydens diedie ineenstortingineenstorting vanvan diedie beursbeurs inin 19291929 hethet mensemense uituit venstersvensters gespringin 19871987 hethet hullehulle hulhul makelaarsmakelaars geskiettydens die ineenstortingdie ineenstorting vanineenstorting van dievan die beursdie beurs inbeurs in 1929in 1929 het1929 het mensehet mense uitmense uit venstersuit vensters gespringin 1987 het1987 het hullehet hulle hulhulle hul makelaarshul makelaars geskiettydens die ineenstorting vandie ineenstorting van dieineenstorting van die beursvan die beurs indie beurs in 1929beurs in 1929 hetin 1929 het mense1929 het mense uithet mense uit venstersmense uit vensters gespringin 1987 het hulle1987 het hulle hulhet hulle hul makelaarshulle hul makelaars geskiettydens die ineenstorting van diedie ineenstorting van die beursineenstorting van die beurs invan die beurs in 1929die beurs in 1929 hetbeurs in 1929 het mensein 1929 het mense uit1929 het mense uit venstershet mense uit vensters gespringin 1987 het hulle hul1987 het hulle hul makelaarshet hulle hul makelaars geskiet

Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor