Tyd is die enigste kritikus sonder ambisie.


tyd-is-die-enigste-kritikus-sonder-ambisie
john steinbecktydisdieenigstekritikussonderambisietyd isis diedie enigsteenigste kritikuskritikus sondersonder ambisietyd is dieis die enigstedie enigste kritikusenigste kritikus sonderkritikus sonder ambisietyd is die enigsteis die enigste kritikusdie enigste kritikus sonderenigste kritikus sonder ambisietyd is die enigste kritikusis die enigste kritikus sonderdie enigste kritikus sonder ambisie

'n Kritikus is 'n man sonder bene wat jou leer om te hardloop. -Channing Pollock
'n-kritikus-is-'n-man-sonder-bene-wat-jou-leer-om-te-hardloop
Die enigste tyd wanneer gespaarde geld niks werk is nie, is wanneer jy 'n goedkoop artikel gekoop het. -C.J. Langenhoven
die-enigste-tyd-wanneer-gespaarde-geld-niks-werk-is-nie-is-wanneer-jy-'n-goedkoop-artikel-gekoop-het
Aan enige boek sonder 'n enkele fout is daar te veel tyd en geld bestee. -Sir William Collins
aan-enige-boek-sonder-'n-enkele-fout-is-daar-te-veel-tyd-geld-bestee
Berou sonder verbetering is soos om voortdurend te pomp sonder om die lek te stop. -R. Dilkwyn
berou-sonder-verbetering-is-soos-om-voortdurend-te-pomp-sonder-om-die-lek-te-stop
Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente