Televisie het diktatorskap onmoontlik gemaak, maar demokrasie ondraaglik.


televisie-het-diktatorskap-onmoontlik-gemaak-maar-demokrasie-ondraaglik
shimon perestelevisiehetdiktatorskaponmoontlikgemaakmaardemokrasieondraagliktelevisie hethet diktatorskapdiktatorskap onmoontlikonmoontlik gemaakmaar demokrasiedemokrasie ondraagliktelevisie het diktatorskaphet diktatorskap onmoontlikdiktatorskap onmoontlik gemaakmaar demokrasie ondraagliktelevisie het diktatorskap onmoontlikhet diktatorskap onmoontlik gemaaktelevisie het diktatorskap onmoontlik gemaak

As God nie vrouens gemaak het nie, sou hy ook nie blomme gemaak het nie. -Victor Hugo
as-god-nie-vrouens-gemaak-het-nie-sou-hy-ook-nie-blomme-gemaak-het-nie
Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik. -Reinhold Niebuhr
die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik
Die take wat jy voltooi het, het jou onsterflik gemaak. -Lao-tse
die-take-wat-jy-voltooi-het-het-jou-onsterflik-gemaak
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het