Teelbere en -soê (gedek en ongedek)het elkeen ook 'n taak - nes Afrikaners.


teelbere-soê-gedek-ongedekhet-elkeen-ook-'n-taak-nes-afrikaners
n.p. van wyk louwteelberesoêgedekongedekhetelkeenook'ntaaknesafrikanersteelbere ensoê (gedek(gedek enen ongedek)hetongedek)het elkeenelkeen ookook 'nn taaktaaknesnes afrikanerssoê (gedek en(gedek en ongedek)heten ongedek)het elkeenongedek)het elkeen ookelkeen ook 'nook 'n taakn taaknes afrikanerssoê (gedek en ongedek)het(gedek en ongedek)het elkeenen ongedek)het elkeen ookongedek)het elkeen ook 'nelkeen ook 'n taakook 'n taaksoê (gedek en ongedek)het elkeen(gedek en ongedek)het elkeen ooken ongedek)het elkeen ook 'nongedek)het elkeen ook 'n taakelkeen ook 'n taak

Nes mense en diere het blomme ook gelaatsuitdrukkings. Sommige glimlag oënskynlik; sommige is treurig; sommige is peinsend en bedeesd; ander is doodgewoon, eerlik en opreg. -Henry Ward Beecher
nes-mense-diere-het-blomme-ook-gelaatsuitdrukkings-sommige-glimlag-oënskynlik-sommige-is-treurig-sommige-is-peinsend-bedeesd-ander-is-doodgewoon
Elkeen het soveel geregtigheid as wat hy mag het. -Baruch de Spinoza
elkeen-het-soveel-geregtigheid-as-wat-hy-mag-het
Die beloning vir 'n welgedane taak, is dat jy dit gedoen het. -Ralph Waldo Emerson
die-beloning-vir-'n-welgedane-taak-is-dat-jy-dit-gedoen-het
Daar is niks wat 'n mens so in staat stel om sy probleme te oorbrug en te oorleef, soos die wete dat hy 'n unieke taak het om te vervul nie. -Viktor Frankl
daar-is-niks-wat-'n-mens-so-in-staat-stel-om-sy-probleme-te-oorbrug-te-oorleef-soos-die-wete-dat-hy-'n-unieke-taak-het-om-te-vervul-nie
Basta die sirene van die lafaards. Ons skrywers het 'n taak; 'n demokratiese intelligentsia wat sy sê sê, of hulle nou sensors of vriende is, is 'n volk se enigste waarborg teen geweld en vir verandering. -Jan Rabie
basta-die-sirene-van-die-lafaards-ons-skrywers-het-'n-taak-'n-demokratiese-intelligentsia-wat-sy-sê-sê-of-hulle-nou-sensors-of-vriende-is-is-'n