Staan by die man wat by die dag werk om te sien dat hy nie te stadig is nie, en by die man wat by die stuk werk om te sien dat hy nie te haastig is nie - of huur twee, een by die dag en een by die stuk, en laat die een die ander skaam maak.


staan-by-die-man-wat-by-die-dag-werk-om-te-dat-hy-nie-te-stadig-is-nie-by-die-man-wat-by-die-stuk-werk-om-te-dat-hy-nie-te-haastig-is-nie-of-huur
c.j. langenhovenstaanbydiemanwatdagwerkomtedathyniestadigisniestukhaastigofhuurtweeeenstuklaatanderskaammaakstaan byby diedie manman watwat byby diedie dagdag werkwerk omom tete siensien datdat hyhy nienie tete stadigstadig isis nieen byby diedie manman watwat byby diedie stukstuk werkwerk omom tete siensien datdat hyhy nienie tete haastighaastig isis nieniehuur tweeeen byby diedie dagdag enen eeneen byby diedie stuken laatlaat diedie eeneen dieander skaamskaam maakstaan by dieby die mandie man watman wat bywat by dieby die dagdie dag werkdag werk omwerk om teom te siente sien datsien dat hydat hy niehy nie tenie te stadigte stadig isstadig is nieen by dieby die mandie man watman wat bywat by dieby die stukdie stuk werkstuk werk omwerk om teom te siente sien datsien dat hydat hy niehy nie tenie te haastigte haastig ishaastig is nieis nieeen by dieby die dagdie dag endag en eenen een byeen by dieby die stuken laat dielaat die eendie een dieeen die anderdie ander skaamander skaam maak

Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-geen-stuk-kennis-het-van-die-ambag-waar-jy-'n-man-voor-huur-nie-bekyk-sy-gereedskap-hy-sal-nie-in-jou-belang-oppassender-wees-as-in-sy-eie-nie
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
Ek was so besig om kanse te soek dat ek my geleenthede een vir een laat verbyglip het. -C.J. Langenhoven
ek-was-so-besig-om-kanse-te-soek-dat-ek-my-geleenthede-een-vir-een-laat-verbyglip-het