Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees.


sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees
c.j. langenhovensondernetdaardieéénsoortrusieswaarweerskantegelykhetsoudaarvredeopaardeweessonder netnet daardiedaardie éénéén soortsoort rusiesrusies waarwaar weerskanteweerskante gelykgelyk hetsou daardaar vredevrede opop aardeaarde weessonder net daardienet daardie ééndaardie één soortéén soort rusiessoort rusies waarrusies waar weerskantewaar weerskante gelykweerskante gelyk hetsou daar vrededaar vrede opvrede op aardeop aarde weessonder net daardie éénnet daardie één soortdaardie één soort rusieséén soort rusies waarsoort rusies waar weerskanterusies waar weerskante gelykwaar weerskante gelyk hetsou daar vrede opdaar vrede op aardevrede op aarde weessonder net daardie één soortnet daardie één soort rusiesdaardie één soort rusies waaréén soort rusies waar weerskantesoort rusies waar weerskante gelykrusies waar weerskante gelyk hetsou daar vrede op aardedaar vrede op aarde wees

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad