Solank daar boeke is, is daar geen verlede nie.


solank-daar-boeke-is-is-daar-geen-verlede-nie
edward bulwer-lyttonsolankdaarboekeisisgeenverledeniesolank daardaar boekeboeke isis daardaar geengeen verledeverlede niesolank daar boekedaar boeke isis daar geendaar geen verledegeen verlede niesolank daar boeke isis daar geen verlededaar geen verlede nieis daar geen verlede nie

Daar is geen vinniger en fermer vriendskappe as die tussen mense wat lief is vir dieselfde boeke nie.Daar is nie iets soos 'n morele of 'n immorele boek nie. Boeke if of goed geskryf of slef geskryf.Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word.Daar is geen wonderliker daad van individuele vryheid as om te sit en die wêreld uit te dink voor 'n tikmasjien nie.daar blyk geen stiltete weesin 'n bottel barbiturateof 'n flesvol asEk hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is.