So wie geleer het om vas te trap, het daarby geleer om nie op sand te staan nie.


so-wie-geleer-het-om-vas-te-trap-het-daarby-geleer-om-nie-op-sand-te-staan-nie
c.j. langenhovensowiegeleerhetomvastetrapdaarbynieopsandstaannieso wiewie geleergeleer hethet omom vasvas tete traphet daarbydaarby geleergeleer omom nienie opop sandte staanstaan nieso wie geleerwie geleer hetgeleer het omhet om vasom vas tevas te traphet daarby geleerdaarby geleer omgeleer om nieom nie opnie op sandop sand tesand te staante staan nieso wie geleer hetwie geleer het omgeleer het om vashet om vas teom vas te traphet daarby geleer omdaarby geleer om niegeleer om nie opom nie op sandnie op sand teop sand te staansand te staan nieso wie geleer het omwie geleer het om vasgeleer het om vas tehet om vas te traphet daarby geleer om niedaarby geleer om nie opgeleer om nie op sandom nie op sand tenie op sand te staanop sand te staan nie

Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Toe sy voël nie meer wou regop staan nie, het hy sy kop weggeblaas. Hy het 'n bol kak aan homself verkoop en dit geglo. -Germaine Greer
toe-sy-voël-nie-meer-wou-regop-staan-nie-het-hy-sy-kop-weggeblaas-hy-het-'n-bol-kak-aan-homself-verkoop-dit-geglo
Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? -Die Bybel
wie-van-julle-wat-'n-gebou-wil-oprig-gaan-nie-eers-sit-die-koste-bereken-om-te-of-hy-genoeg-geld-het-om-die-werk-te-voltooi-nie