Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.


slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan
c.j. langenhovenslaaplaatsolankasjyjoueiebaasisdaarsal'ntydkomwanneervroegopstaanslaap laatlaat solanksolank asas jyjy joujou eieeie baasbaas isis enen daardaar salsal 'nn tydtyd komkom wanneerwanneer 'nn baasbaas joujou salsal laatlaat vroegvroeg opstaanslaap laat solanklaat solank assolank as jyas jy joujy jou eiejou eie baaseie baas isbaas is enis en daaren daar saldaar sal 'nsal 'n tydn tyd komtyd kom wanneerkom wanneer 'nwanneer 'n baasn baas joubaas jou saljou sal laatsal laat vroeglaat vroeg opstaanslaap laat solank aslaat solank as jysolank as jy jouas jy jou eiejy jou eie baasjou eie baas iseie baas is enbaas is en daaris en daar salen daar sal 'ndaar sal 'n tydsal 'n tyd komn tyd kom wanneertyd kom wanneer 'nkom wanneer 'n baaswanneer 'n baas joun baas jou salbaas jou sal laatjou sal laat vroegsal laat vroeg opstaanslaap laat solank as jylaat solank as jy jousolank as jy jou eieas jy jou eie baasjy jou eie baas isjou eie baas is eneie baas is en daarbaas is en daar salis en daar sal 'nen daar sal 'n tyddaar sal 'n tyd komsal 'n tyd kom wanneern tyd kom wanneer 'ntyd kom wanneer 'n baaskom wanneer 'n baas jouwanneer 'n baas jou saln baas jou sal laatbaas jou sal laat vroegjou sal laat vroeg opstaan

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie