Skrywers is die swartskape van die gemeenskap en dit is goed om af en toe saam met hulle dronk te word.


skrywers-is-die-swartskape-van-die-gemeenskap-dit-is-goed-om-af-toe-saam-met-hulle-dronk-te-word
etienne lerouxskrywersisdieswartskapevangemeenskapditgoedomaftoesaammethulledronktewordskrywers isis diedie swartskapeswartskape vanvan diedie gemeenskapgemeenskap enen ditdit isis goedgoed omom afaf enen toetoe saamsaam metmet hullehulle dronkdronk tete wordskrywers is dieis die swartskapedie swartskape vanswartskape van dievan die gemeenskapdie gemeenskap engemeenskap en diten dit isdit is goedis goed omgoed om afom af enaf en toeen toe saamtoe saam metsaam met hullemet hulle dronkhulle dronk tedronk te wordskrywers is die swartskapeis die swartskape vandie swartskape van dieswartskape van die gemeenskapvan die gemeenskap endie gemeenskap en ditgemeenskap en dit isen dit is goeddit is goed omis goed om afgoed om af enom af en toeaf en toe saamen toe saam mettoe saam met hullesaam met hulle dronkmet hulle dronk tehulle dronk te wordskrywers is die swartskape vanis die swartskape van diedie swartskape van die gemeenskapswartskape van die gemeenskap envan die gemeenskap en ditdie gemeenskap en dit isgemeenskap en dit is goeden dit is goed omdit is goed om afis goed om af engoed om af en toeom af en toe saamaf en toe saam meten toe saam met hulletoe saam met hulle dronksaam met hulle dronk temet hulle dronk te word

Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers. -P.G. du Plessis
dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers
Die formule vir die Afrikaanse gemeenskap is saam te vat in drie begrippe: eiebestaan, naasbestaan en saambestaan. -Willem de Klerk
die-formule-vir-die-afrikaanse-gemeenskap-is-saam-te-vat-in-drie-begrippe-eiebestaan-naasbestaan-saambestaan
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word. -Dorothy Parker
dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat