Rykdom is skadelik as dit nie met deug gepaardgaan nie.


rykdom-is-skadelik-as-dit-nie-met-deug-gepaardgaan-nie
sapphorykdomisskadelikasditniemetdeuggepaardgaannierykdom isis skadelikskadelik asas ditdit nienie metmet deugdeug gepaardgaangepaardgaan nierykdom is skadelikis skadelik asskadelik as ditas dit niedit nie metnie met deugmet deug gepaardgaandeug gepaardgaan nierykdom is skadelik asis skadelik as ditskadelik as dit nieas dit nie metdit nie met deugnie met deug gepaardgaanmet deug gepaardgaan nierykdom is skadelik as ditis skadelik as dit nieskadelik as dit nie metas dit nie met deugdit nie met deug gepaardgaannie met deug gepaardgaan nie

Want alles heilig en menslik, deug, roem en eer, gehoorsaam nou die verleidelike invloed van rykdom. -Horatius
want-alles-heilig-menslik-deug-roem-eer-gehoorsaam-nou-die-verleidelike-invloed-van-rykdom
'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nie-vyande-het-nie-deug-nie-vir-'n-vriend-nie
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Die geveinsde man doen soveel moeite om die deug na te aap dat 'n mens jou verwonder waarom hy nie sommer meteens die egte artikel aanskaf nie. -C.J. Langenhoven
die-geveinsde-man-doen-soveel-moeite-om-die-deug-na-te-aap-dat-'n-mens-jou-verwonder-waarom-hy-nie-sommer-meteens-die-egte-artikel-aanskaf-nie
Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die