Rykdom is die ouer van luuksheid en traagheid, en armoede van gemeenheid en venynigheid, en albei van ontevredenheid.


rykdom-is-die-ouer-van-luuksheid-traagheid-armoede-van-gemeenheid-venynigheid-albei-van-ontevredenheid
platorykdomisdieouervanluuksheidtraagheidarmoedegemeenheidvenynigheidalbeiontevredenheidrykdom isis diedie ouerouer vanvan luuksheidluuksheid enen traagheiden armoedearmoede vanvan gemeenheidgemeenheid enen venynigheiden albeialbei vanvan ontevredenheidrykdom is dieis die ouerdie ouer vanouer van luuksheidvan luuksheid enluuksheid en traagheiden armoede vanarmoede van gemeenheidvan gemeenheid engemeenheid en venynigheiden albei vanalbei van ontevredenheidrykdom is die oueris die ouer vandie ouer van luuksheidouer van luuksheid envan luuksheid en traagheiden armoede van gemeenheidarmoede van gemeenheid envan gemeenheid en venynigheiden albei van ontevredenheidrykdom is die ouer vanis die ouer van luuksheiddie ouer van luuksheid enouer van luuksheid en traagheiden armoede van gemeenheid enarmoede van gemeenheid en venynigheid

Borgskap is 'n kind van vriendskap, maar hy vermoor graag sy ouer. -C.J. Langenhoven
borgskap-is-'n-kind-van-vriendskap-maar-hy-vermoor-graag-sy-ouer
Die Walliesers en die Afrikaners het baie gemeen - albei leef te na aan die Engelse en te ver van God. -Paul Moorcraft
die-walliesers-die-afrikaners-het-baie-gemeen-albei-leef-te-na-aan-die-engelse-te-ver-van-god
Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die
Want alles heilig en menslik, deug, roem en eer, gehoorsaam nou die verleidelike invloed van rykdom. -Horatius
want-alles-heilig-menslik-deug-roem-eer-gehoorsaam-nou-die-verleidelike-invloed-van-rykdom