Ryk oujongkêrels behoort swaar belas te word. Dit is nie regverdig dat sommige mans gelukkiger as ander is nie.


ryk-oujongkêrels-behoort-swaar-belas-te-word-dit-is-nie-regverdig-dat-sommige-mans-gelukkiger-as-ander-is-nie
oscar wilderykoujongkêrelsbehoortswaarbelastewordditisnieregverdigdatsommigemansgelukkigerasandernieryk oujongkêrelsoujongkêrels behoortbehoort swaarswaar belasbelas tete worddit isis nienie regverdigregverdig datdat sommigesommige mansmans gelukkigergelukkiger asander isis nieryk oujongkêrels behoortoujongkêrels behoort swaarbehoort swaar belasswaar belas tebelas te worddit is nieis nie regverdignie regverdig datregverdig dat sommigedat sommige manssommige mans gelukkigermans gelukkiger asgelukkiger as anderas ander isander is nieryk oujongkêrels behoort swaaroujongkêrels behoort swaar belasbehoort swaar belas teswaar belas te worddit is nie regverdigis nie regverdig datnie regverdig dat sommigeregverdig dat sommige mansdat sommige mans gelukkigersommige mans gelukkiger asmans gelukkiger as andergelukkiger as ander isas ander is nieryk oujongkêrels behoort swaar belasoujongkêrels behoort swaar belas tebehoort swaar belas te worddit is nie regverdig datis nie regverdig dat sommigenie regverdig dat sommige mansregverdig dat sommige mans gelukkigerdat sommige mans gelukkiger assommige mans gelukkiger as andermans gelukkiger as ander isgelukkiger as ander is nie

Nes mense en diere het blomme ook gelaatsuitdrukkings. Sommige glimlag oënskynlik; sommige is treurig; sommige is peinsend en bedeesd; ander is doodgewoon, eerlik en opreg. -Henry Ward Beecher
nes-mense-diere-het-blomme-ook-gelaatsuitdrukkings-sommige-glimlag-oënskynlik-sommige-is-treurig-sommige-is-peinsend-bedeesd-ander-is-doodgewoon
Die kritikus se simbool behoort die miskruier te wees: sy lê eiers in iemand anders se mis, ander kan dit nie uitbroei nie. -Mark Twain
die-kritikus-se-simbool-behoort-die-miskruier-te-wees-sy-lê-eiers-in-iemand-anders-se-mis-ander-kan-dit-nie-uitbroei-nie
Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt