Regerings hou so lank soos die onderbelaste hulself kan verdedig teen die oorbelaste.


regerings-hou-so-lank-soos-die-onderbelaste-hulself-kan-verdedig-teen-die-oorbelaste
bernard berensonregeringshousolanksoosdieonderbelastehulselfkanverdedigteenoorbelasteregerings houhou soso lanklank soossoos diedie onderbelasteonderbelaste hulselfhulself kankan verdedigverdedig teenteen diedie oorbelasteregerings hou sohou so lankso lank sooslank soos diesoos die onderbelastedie onderbelaste hulselfonderbelaste hulself kanhulself kan verdedigkan verdedig teenverdedig teen dieteen die oorbelasteregerings hou so lankhou so lank soosso lank soos dielank soos die onderbelastesoos die onderbelaste hulselfdie onderbelaste hulself kanonderbelaste hulself kan verdedighulself kan verdedig teenkan verdedig teen dieverdedig teen die oorbelasteregerings hou so lank sooshou so lank soos dieso lank soos die onderbelastelank soos die onderbelaste hulselfsoos die onderbelaste hulself kandie onderbelaste hulself kan verdedigonderbelaste hulself kan verdedig teenhulself kan verdedig teen diekan verdedig teen die oorbelaste

Sanger kom en gaan, maar as jy 'n goeie akteur is, kan jy lank hou. -Elvis Presley
sanger-kom-gaan-maar-as-jy-'n-goeie-akteur-is-kan-jy-lank-hou
...dat hy wat teen die onsterflikes veg, nie baie lank leef nie... -Homerus
dat-hy-wat-teen-die-onsterflikes-veg-nie-baie-lank-leef-nie
'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Die wat hy nie wegja nie loop weg. -C.J. Langenhoven
'n-presiese-baas-hou-nie-nalatige-knegte-lank-nie-die-wat-hy-nie-wegja-nie-loop-weg