Probleme en bekommernis dryf ons na gebed en gebed dryf probleme en bekommernis weg.


probleme-bekommernis-dryf-ons-na-gebed-gebed-dryf-probleme-bekommernis-weg
philipp melanchthonproblemebekommernisdryfonsnagebedproblemewegprobleme enen bekommernisbekommernis dryfdryf onsons nana gebedgebed enen gebedgebed dryfdryf problemeprobleme enen bekommernisbekommernis wegprobleme en bekommernisen bekommernis dryfbekommernis dryf onsdryf ons naons na gebedna gebed engebed en gebeden gebed dryfgebed dryf problemedryf probleme enprobleme en bekommernisen bekommernis wegprobleme en bekommernis dryfen bekommernis dryf onsbekommernis dryf ons nadryf ons na gebedons na gebed enna gebed en gebedgebed en gebed dryfen gebed dryf problemegebed dryf probleme endryf probleme en bekommernisprobleme en bekommernis wegprobleme en bekommernis dryf onsen bekommernis dryf ons nabekommernis dryf ons na gebeddryf ons na gebed enons na gebed en gebedna gebed en gebed dryfgebed en gebed dryf problemeen gebed dryf probleme engebed dryf probleme en bekommernisdryf probleme en bekommernis weg

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Daar is niks wat 'n mens so in staat stel om sy probleme te oorbrug en te oorleef, soos die wete dat hy 'n unieke taak het om te vervul nie. -Viktor Frankl
daar-is-niks-wat-'n-mens-so-in-staat-stel-om-sy-probleme-te-oorbrug-te-oorleef-soos-die-wete-dat-hy-'n-unieke-taak-het-om-te-vervul-nie
Die grootste gebed is geduld. -Boeddha
die-grootste-gebed-is-geduld
'n Werker se honger laat hom werk, sy behoefte aan kos dryf hom. -Die Bybel
'n-werker-se-honger-laat-hom-werk-sy-behoefte-aan-kos-dryf-hom
Die ideale demokrasie is verligte despotisme, maar dit lewer twee onoorkomelike probleme op: om 'n verligte despoot te vind en hom dan verlig te hou. -Paul Sauer
die-ideale-demokrasie-is-verligte-despotisme-maar-dit-lewer-twee-onoorkomelike-probleme-op-om-'n-verligte-despoot-te-vind-hom-dan-verlig-te-hou