Poësie is net so 'n eksakte wetenskap as die meetkunde.


poësie-is-net-so-'n-eksakte-wetenskap-as-die-meetkunde
gustave flaubertposieisnetso'neksaktewetenskapasdiemeetkundepoësie isis netnet soso 'nn eksakteeksakte wetenskapwetenskap asas diedie meetkundepoësie is netis net sonet so 'nso 'n eksakten eksakte wetenskapeksakte wetenskap aswetenskap as dieas die meetkundepoësie is net sois net so 'nnet so 'n eksakteso 'n eksakte wetenskapn eksakte wetenskap aseksakte wetenskap as diewetenskap as die meetkundepoësie is net so 'nis net so 'n eksaktenet so 'n eksakte wetenskapso 'n eksakte wetenskap asn eksakte wetenskap as dieeksakte wetenskap as die meetkunde

Die Griekse boukuns is die bloei van die meetkunde. -Ralph Waldo Emerson
die-griekse-boukuns-is-die-bloei-van-die-meetkunde
Demokrasie is die kuns en wetenskap om die sirkus te beheer vanuit die aaphok. -H.L. Mencken
demokrasie-is-die-kuns-wetenskap-om-die-sirkus-te-beheer-vanuit-die-aaphok