Poësie is net so 'n eksakte wetenskap as die meetkunde.


poësie-is-net-so-'n-eksakte-wetenskap-as-die-meetkunde
gustave flaubertposieisnetso'neksaktewetenskapasdiemeetkundepoësie isis netnet soso 'nn eksakteeksakte wetenskapwetenskap asas diedie meetkundepoësie is netis net sonet so 'nso 'n eksakten eksakte wetenskapeksakte wetenskap aswetenskap as dieas die meetkundepoësie is net sois net so 'nnet so 'n eksakteso 'n eksakte wetenskapn eksakte wetenskap aseksakte wetenskap as diewetenskap as die meetkundepoësie is net so 'nis net so 'n eksaktenet so 'n eksakte wetenskapso 'n eksakte wetenskap asn eksakte wetenskap as dieeksakte wetenskap as die meetkunde

poësie is 'n bloeiwyse, niks meer.Die poësie van stene en kalk.Die Griekse boukuns is die bloei van die meetkunde.Demokrasie is die kuns en wetenskap om die sirkus te beheer vanuit die aaphok.Die masjinerie van die wetenskap moet individualisties en geïsoleer wees. 'n Horde kan raas rondom 'n paleis, maar kan nie 'n telefoongesprek ontwrig nie. As die spesialis sy verskyning maak, lê dit die demokrasie met die helfte aan bande.daar is meer poësie in die sneeuvlokkieas in die letterkunde en baie meer poësiein die miskruier in die toktokkiein die meteorologie en entomologiein die moremis en in die bergpiekdie horison wat in die hemel wegraakin die rooswolk is daar baie meer liriekdie aarde is deur 'n digter gemaak