Ploeg self op die klip land en gee vir jou kneg die sagte grond. Dan sal jy jou kneg behou en jou ploeg ook.


ploeg-self-op-die-klip-land-gee-vir-jou-kneg-die-sagte-grond-dan-sal-jy-jou-kneg-behou-jou-ploeg-ook
c.j. langenhovenploegselfopdiekliplandgeevirjouknegsagtegronddansaljybehouploegookploeg selfself opop diedie klipklip landen geegee virvir joujou knegkneg diedie sagtesagte gronddan salsal jyjy joujou knegkneg behoubehou enen joujou ploegploeg ookploeg self opself op dieop die klipdie klip landklip land enland en geeen gee virgee vir jouvir jou knegjou kneg diekneg die sagtedie sagte gronddan sal jysal jy joujy jou knegjou kneg behoukneg behou enbehou en jouen jou ploegjou ploeg ookploeg self op dieself op die klipop die klip landdie klip land enklip land en geeland en gee viren gee vir jougee vir jou knegvir jou kneg diejou kneg die sagtekneg die sagte gronddan sal jy jousal jy jou knegjy jou kneg behoujou kneg behou enkneg behou en joubehou en jou ploegen jou ploeg ookploeg self op die klipself op die klip landop die klip land endie klip land en geeklip land en gee virland en gee vir jouen gee vir jou kneggee vir jou kneg dievir jou kneg die sagtejou kneg die sagte gronddan sal jy jou knegsal jy jou kneg behoujy jou kneg behou enjou kneg behou en joukneg behou en jou ploegbehou en jou ploeg ook

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. -Die Bybel
waar-jou-skat-is-daar-sal-jou-hart-ook-wees
Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou