Plant vir my 'n NamibsroosVerafgeleë WelwitschiaHervestig hom in Hillbrowen doop hom Khayelitsha...


plant-vir-my-'n-namibsroosverafgeleë-welwitschiahervestig-hom-in-hillbrowen-doop-hom-khayelitsha
koos kombuisplantvirmy'nnamibsroosverafgelewelwitschiahervestighominhillbrowendoopkhayelitshaplant virvir mymy 'nn namibsroosverafgeleënamibsroosverafgeleë welwitschiahervestigwelwitschiahervestig homhom inin hillbrowenhillbrowen doopdoop homhom khayelitshaplant vir myvir my 'nmy 'n namibsroosverafgeleën namibsroosverafgeleë welwitschiahervestignamibsroosverafgeleë welwitschiahervestig homwelwitschiahervestig hom inhom in hillbrowenin hillbrowen doophillbrowen doop homdoop hom khayelitshaplant vir my 'nvir my 'n namibsroosverafgeleëmy 'n namibsroosverafgeleë welwitschiahervestign namibsroosverafgeleë welwitschiahervestig homnamibsroosverafgeleë welwitschiahervestig hom inwelwitschiahervestig hom in hillbrowenhom in hillbrowen doopin hillbrowen doop homhillbrowen doop hom khayelitshaplant vir my 'n namibsroosverafgeleëvir my 'n namibsroosverafgeleë welwitschiahervestigmy 'n namibsroosverafgeleë welwitschiahervestig homn namibsroosverafgeleë welwitschiahervestig hom innamibsroosverafgeleë welwitschiahervestig hom in hillbrowenwelwitschiahervestig hom in hillbrowen doophom in hillbrowen doop homin hillbrowen doop hom khayelitsha

'n Werker se honger laat hom werk, sy behoefte aan kos dryf hom. -Die Bybel
'n-werker-se-honger-laat-hom-werk-sy-behoefte-aan-kos-dryf-hom
As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel. -John Ruskin
'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n