Pasop as die grote God op hierdie aarde 'n denker loslaat!


pasop-as-die-grote-god-op-hierdie-aarde-'n-denker-loslaat
ralph waldo emersonpasopasdiegrotegodophierdieaarde'ndenkerloslaatpasop asas diedie grotegrote godgod opop hierdiehierdie aardeaarde 'nn denkerdenker loslaatpasop as dieas die grotedie grote godgrote god opgod op hierdieop hierdie aardehierdie aarde 'naarde 'n denkern denker loslaatpasop as die groteas die grote goddie grote god opgrote god op hierdiegod op hierdie aardeop hierdie aarde 'nhierdie aarde 'n denkeraarde 'n denker loslaatpasop as die grote godas die grote god opdie grote god op hierdiegrote god op hierdie aardegod op hierdie aarde 'nop hierdie aarde 'n denkerhierdie aarde 'n denker loslaat

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
My God, my God, waarom het U my verlaat? -Die Bybel
my-god-my-god-waarom-het-u-my-verlaat
Die vaarlandshart en grote geessal, tot die end ons leier wees - die rotsvas-staner,die vryheidsbaner,die Afrikaner! -Jan F.E. Celliers
die-vaarlandshart-grote-geessal-tot-die-end-ons-leier-wees-die-rotsvas-stanerdie-vryheidsbanerdie-afrikaner
Die geskiedenis is die bewaarder van die herinnering van grote dade en die getuie van die verlede, die voorbeeld en die leermeester van die hede, die waarskuwing vir die toekoms. -Miguel de Cervantes
die-geskiedenis-is-die-bewaarder-van-die-herinnering-van-grote-dade-die-getuie-van-die-verlede-die-voorbeeld-die-leermeester-van-die-hede-die