Party skrywers skryf soveel dat hulle skaars tyd het om te dink.


party-skrywers-skryf-soveel-dat-hulle-skaars-tyd-het-om-te-dink
fliegende blätterpartyskrywersskryfsoveeldathulleskaarstydhetomtedinkparty skrywersskrywers skryfskryf soveelsoveel datdat hullehulle skaarsskaars tydtyd hethet omom tete dinkparty skrywers skryfskrywers skryf soveelskryf soveel datsoveel dat hulledat hulle skaarshulle skaars tydskaars tyd hettyd het omhet om teom te dinkparty skrywers skryf soveelskrywers skryf soveel datskryf soveel dat hullesoveel dat hulle skaarsdat hulle skaars tydhulle skaars tyd hetskaars tyd het omtyd het om tehet om te dinkparty skrywers skryf soveel datskrywers skryf soveel dat hulleskryf soveel dat hulle skaarssoveel dat hulle skaars tyddat hulle skaars tyd hethulle skaars tyd het omskaars tyd het om tetyd het om te dink

Party kritici verbeel hulle dat hulle die bepalers is van goed en sleg is omdat hulle dink hul kindertrompette is die basuin van faam. -Arthur Schopenhauer
party-kritici-verbeel-hulle-dat-hulle-die-bepalers-is-van-goed-sleg-is-omdat-hulle-dink-hul-kindertrompette-is-die-basuin-van-faam
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers. -P.G. du Plessis
dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers
Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie