Op die langste duur is die staat nie meer werd as die mense waaruit dit saamgestel is nie.


op-die-langste-duur-is-die-staat-nie-meer-werd-as-die-mense-waaruit-dit-saamgestel-is-nie
john stuart millopdielangsteduurisstaatniemeerwerdasmensewaaruitditsaamgestelnieop diedie langstelangste duurduur isis diedie staatstaat nienie meermeer werdwerd asas diedie mensemense waaruitwaaruit ditdit saamgestelsaamgestel isis nieop die langstedie langste duurlangste duur isduur is dieis die staatdie staat niestaat nie meernie meer werdmeer werd aswerd as dieas die mensedie mense waaruitmense waaruit ditwaaruit dit saamgesteldit saamgestel issaamgestel is nieop die langste duurdie langste duur islangste duur is dieduur is die staatis die staat niedie staat nie meerstaat nie meer werdnie meer werd asmeer werd as diewerd as die menseas die mense waaruitdie mense waaruit ditmense waaruit dit saamgestelwaaruit dit saamgestel isdit saamgestel is nieop die langste duur isdie langste duur is dielangste duur is die staatduur is die staat nieis die staat nie meerdie staat nie meer werdstaat nie meer werd asnie meer werd as diemeer werd as die mensewerd as die mense waaruitas die mense waaruit ditdie mense waaruit dit saamgestelmense waaruit dit saamgestel iswaaruit dit saamgestel is nie

Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak. -Henry Ford
geskiedenis-is-min-of-meer-twak-dit-is-tradisie-ons-wil-nie-tradisie-hê-nie-ons-wil-in-die-hede-leef-die-enigste-geskiedenis-wat-iets-werd-is-is
Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...Dít en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer. -Plato
die-mense-het-altyd-een-of-ander-kampvegter-wat-hulle-oor-hulself-stel-tot-grootheid-troeteldít-geen-ander-rede-is-die-wortel-waaruit-'n-tiran
Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit