Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.


op-die-end-werk-die-vlytige-man-vir-homself-die-luiaard-vir-'n-ander
c.j. langenhovenopdieendwerkvlytigemanvirhomselfluiaard'nanderop diedie ouou endend werkwerk diedie vlytigevlytige manman virvir homselfdie luiaardluiaard virvir 'nop die oudie ou endou end werkend werk diewerk die vlytigedie vlytige manvlytige man virman vir homselfdie luiaard virluiaard vir 'nvir 'n anderop die ou enddie ou end werkou end werk dieend werk die vlytigewerk die vlytige mandie vlytige man virvlytige man vir homselfdie luiaard vir 'nluiaard vir 'n anderop die ou end werkdie ou end werk dieou end werk die vlytigeend werk die vlytige manwerk die vlytige man virdie vlytige man vir homselfdie luiaard vir 'n ander

Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet. -C.J. Langenhoven
meer-moeite-as-wat-die-vlytige-het-vir-sy-loon-het-die-luiaard-verniet
Moenie 'n man help wat homself kan help nie. Jy maak hom hulpeloos vir die toekoms en jy vermors die hulp wat jy vir 'n werklik behoeftige moes gespaar het. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-man-help-wat-homself-kan-help-nie-jy-maak-hom-hulpeloos-vir-die-toekoms-jy-vermors-die-hulp-wat-jy-vir-'n-werklik-behoeftige-moes-gespaar
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
'n Man wat oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-oor-homself-baas-is-is-nooit-die-kneg-van-'n-ander-nie
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend