Ons verdediging lê nie in wapenarsenale nie, nog in die wetenskop, nog daarin om ondergronds te gaan. Ons verdediging is in wet en orde.


ons-verdediging-lê-nie-in-wapenarsenale-nie-nog-in-die-wetenskop-nog-daarin-om-ondergronds-te-gaan-ons-verdediging-is-in-wet-orde
albert einsteinonsverdedigingnieinwapenarsenalenienogdiewetenskopdaarinomondergrondstegaaniswetordeons verdedigingverdediging lêlê nienie inin wapenarsenalewapenarsenale nienog inin diedie wetenskopnog daarindaarin omom ondergrondsondergronds tete gaanons verdedigingverdediging isis inin wetwet enons verdediging lêverdediging lê nielê nie innie in wapenarsenalein wapenarsenale nienog in diein die wetenskopnog daarin omdaarin om ondergrondsom ondergronds teondergronds te gaanons verdediging isverdediging is inis in wetin wet enwet en ordeons verdediging lê nieverdediging lê nie inlê nie in wapenarsenalenie in wapenarsenale nienog in die wetenskopnog daarin om ondergrondsdaarin om ondergronds teom ondergronds te gaanons verdediging is inverdediging is in wetis in wet enin wet en ordeons verdediging lê nie inverdediging lê nie in wapenarsenalelê nie in wapenarsenale nienog daarin om ondergronds tedaarin om ondergronds te gaanons verdediging is in wetverdediging is in wet enis in wet en orde

Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons