Ons taal is 'n grys reserwis van meer dan honderd jaar met die vingers styf om die snellers -


ons-taal-is-'n-grys-reserwis-van-meer-dan-honderd-jaar-met-die-vingers-styf-om-die-snellers
breyten breytenbachonstaalis'ngrysreserwisvanmeerdanhonderdjaarmetdievingersstyfomsnellersons taaltaal isis 'nn grysgrys reserwisreserwis vanvan meermeer dandan honderdhonderd jaarjaar metmet diedie vingersvingers styfstyf omom diedie snellerssnellersons taal istaal is 'nis 'n grysn grys reserwisgrys reserwis vanreserwis van meervan meer danmeer dan honderddan honderd jaarhonderd jaar metjaar met diemet die vingersdie vingers styfvingers styf omstyf om dieom die snellersdie snellersons taal is 'ntaal is 'n grysis 'n grys reserwisn grys reserwis vangrys reserwis van meerreserwis van meer danvan meer dan honderdmeer dan honderd jaardan honderd jaar methonderd jaar met diejaar met die vingersmet die vingers styfdie vingers styf omvingers styf om diestyf om die snellersom die snellersons taal is 'n grystaal is 'n grys reserwisis 'n grys reserwis vann grys reserwis van meergrys reserwis van meer danreserwis van meer dan honderdvan meer dan honderd jaarmeer dan honderd jaar metdan honderd jaar met diehonderd jaar met die vingersjaar met die vingers styfmet die vingers styf omdie vingers styf om dievingers styf om die snellersstyf om die snellers

Ons is studente van woorde: ons word 10 of 15 jaar saamgehok in skole en kolleges en voordrag kamers en kom uiteindelik te voorskyn met 'n sak wind, 'n geheue vir woorde en weet absoluut niks. -Ralph Waldo Emerson
ons-is-studente-van-woorde-ons-word-10-of-15-jaar-saamgehok-in-skole-kolleges-voordrag-kamers-kom-uiteindelik-te-voorskyn-met-'n-sak-wind-'n-geheue
Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede