Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self.


ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self
c.j. langenhovenonsgloaandievreemdeprofeetomdatalwatonsvanhomweetgoedisditmoetweeswanthoorditselfons gloglo aanaan diedie vreemdevreemde profeetprofeet omdatomdat alal watwat onsons vanvan homhom weetweet goedgoed isdit moetmoet goedgoed weeswant onsons hoordit vanvan homhom selfons glo aanglo aan dieaan die vreemdedie vreemde profeetvreemde profeet omdatprofeet omdat alomdat al watal wat onswat ons vanons van homvan hom weethom weet goedweet goed isdit moet goedmoet goed weeswant ons hoorons hoor dithoor dit vandit van homvan hom selfons glo aan dieglo aan die vreemdeaan die vreemde profeetdie vreemde profeet omdatvreemde profeet omdat alprofeet omdat al watomdat al wat onsal wat ons vanwat ons van homons van hom weetvan hom weet goedhom weet goed isdit moet goed weeswant ons hoor ditons hoor dit vanhoor dit van homdit van hom selfons glo aan die vreemdeglo aan die vreemde profeetaan die vreemde profeet omdatdie vreemde profeet omdat alvreemde profeet omdat al watprofeet omdat al wat onsomdat al wat ons vanal wat ons van homwat ons van hom weetons van hom weet goedvan hom weet goed iswant ons hoor dit vanons hoor dit van homhoor dit van hom self

Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
Jy eet aan jou eie tafel lekker omdat jy weet hoe dit in die kombuis toegaan. Aan die vreemde, omdat jy dit nie weet nie. -C.J. Langenhoven
jy-eet-aan-jou-eie-tafel-lekker-omdat-jy-weet-hoe-dit-in-die-kombuis-toegaan-aan-die-vreemde-omdat-jy-dit-nie-weet-nie
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons