Ons bevind dat in die veld van openbare opvoeding die leer van


ons-bevind-dat-in-die-veld-van-openbare-opvoeding-die-leer-van-afsonderlik-maar-gelyk-geen-plek-het-nie-afsonderlike-onderwysfasiliteite-is-inherent
earl warrenonsbevinddatindieveldvanopenbareopvoedingleerafsonderlikmaargelykgeenplekhetnieafsonderlikeonderwysfasiliteiteisinherentongelykons bevindbevind datdat inin diedie veldveld vanvan openbareopenbare opvoedingopvoeding diedie leerleer vanafsonderlik maarmaar gelykgeen plekplek hethet nieafsonderlike onderwysfasiliteiteonderwysfasiliteite isis inherentinherent ongelykons bevind datbevind dat indat in diein die velddie veld vanveld van openbarevan openbare opvoedingopenbare opvoeding dieopvoeding die leerdie leer vanafsonderlik maar gelykgeen plek hetplek het nieafsonderlike onderwysfasiliteite isonderwysfasiliteite is inherentis inherent ongelyk

Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
Ek is dikwels op my knieë gedryf deur die oorweldigende sekerheid dat ek nêrens elders het om heen te gaan nie. My eie wysheid, en die van die mense rondom my, het onvoldoende gelyk vir die dag. -Abraham Lincoln
ek-is-dikwels-op-my-knieë-gedryf-deur-die-oorweldigende-sekerheid-dat-ek-nêrens-elders-het-om-heen-te-gaan-nie-my-eie-wysheid-die-van-die-mense
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons