Omdat ek opgelet het dat papier meer kos voordat daarop geskryf is.


omdat-ek-opgelet-het-dat-papier-meer-kos-voordat-daarop-geskryf-is
socratesomdatekopgelethetdatpapiermeerkosvoordatdaaropgeskryfisomdat ekek opgeletopgelet hethet datdat papierpapier meermeer koskos voordatvoordat daaropdaarop geskryfgeskryf isomdat ek opgeletek opgelet hetopgelet het dathet dat papierdat papier meerpapier meer kosmeer kos voordatkos voordat daaropvoordat daarop geskryfdaarop geskryf isomdat ek opgelet hetek opgelet het datopgelet het dat papierhet dat papier meerdat papier meer kospapier meer kos voordatmeer kos voordat daaropkos voordat daarop geskryfvoordat daarop geskryf isomdat ek opgelet het datek opgelet het dat papieropgelet het dat papier meerhet dat papier meer kosdat papier meer kos voordatpapier meer kos voordat daaropmeer kos voordat daarop geskryfkos voordat daarop geskryf is

Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk. -Etienne Leroux
eintlik-kom-dit-daarop-neer-dat-die-skrywer-'n-aap-van-god-is-omdat-hy-met-oerbronne-werk
Daar is nie iets soos 'n morele of 'n immorele boek nie. Boeke if of goed geskryf of slef geskryf. -Oscar Wilde
daar-is-nie-iets-soos-'n-morele-of-'n-immorele-boek-nie-boeke-if-of-goed-geskryf-of-slef-geskryf
Om 'n pen op papier te plaas, steek meer vure aan die brand as wat vuurhoutjies ooit kan doen. -Malcolm Forbes
om-'n-pen-op-papier-te-plaas-steek-meer-vure-aan-die-brand-as-wat-vuurhoutjies-ooit-kan-doen
In Afrika gebeur dinge soms agterstevoor. Soos dat die son eers moes ondergaan oor die vasteland voordat hy opgekom het, en nie andersom nie. -Mathews Phosa
in-afrika-gebeur-dinge-soms-agterstevoor-soos-dat-die-eers-moes-ondergaan-oor-die-vasteland-voordat-hy-opgekom-het-nie-andersom-nie
Bid een keer voordat jy oorlog toe gaan; twee keer voordat jy 'n seereis aanpak; drie keer voor jy trou. -Spreekwoorde
bid-een-keer-voordat-jy-oorlog-toe-gaan-twee-keer-voordat-jy-'n-seereis-aanpak-drie-keer-voor-jy-trou